Siirry suoraan sisältöön

Vanhemmat edistävät nuorten hyvinvointia

28.1.2019

Nuorten hyvinvointi on erityisesti aikuisten asia. Vastuulliset aikuiset huomaavat, miten haavoittuvaisia nuoret ovat. Pahimmillaan itsetunnon kolhuista seuraa syrjäytymistä, jopa itsetuhoisuutta. Nuorten ja erityisesti poikien syrjäytymistä kannattaa pitää esillä.

Syrjäytymisen ehkäisyä ei saa unohtaa päätöksenteossakaan. Olemme tyytyväisiä, että Espoon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa 2017-2021 on tavoitteena lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin lisääntyminen ja päihteiden käytön väheneminen. Toimenpiteenä on mm. päihteiden kokeilu- ja riskikäytön tunnistaminen ja siihen
puuttuminen. Vielä meille päätöksentekijöille ei ole tuotu tietoa, miten kyseiset asiat ovat edenneet.

Olisi myös hienoa nähdä valtakunnallinen kokeilu Islannin mallista. Sen avulla nuorten päihteidenkäyttö on oleellisesti vähentynyt ja nuorten sijoittuminen opiskeluun ja työhön parantunut. Keinoina ovat olleet vanhempien ja koulun tiivis yhteistyö, nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen, harrastuspassi ja yhteiset kotiintuloajat. Osa suomalaisista vanhemmista tulisi varmasti kritisoimaan ”perään katsomista”, mutta
toisista huolehtiminen kannattaa.

Vanhempien merkitys ja huolenpito eivät ole uusia asioita, mutta niihin ei aina löydy voimia. Yhteisössä on kuitenkin voimaa. Hyviä kokemuksia on Espoosta, jossa 1980-1990-luvun vaihteessa nousi Olarissa huoli nuorten lisääntyneestä alkoholin ja huumeiden käytöstä. Vanhemmat ja koulu puuttuivat huoleen yhdessä ja aloittivat perjantai-iltaisin partioinnin
nuorten kokoontumispaikoilla. Omat ja naapurien nuoret tulivat tutuiksi. Vanhempien puuttumisella oli vaikutusta ilmiön loppumiseen.

Vanhempia tarvitaan, vaikka valtakunnallisesti nuoret ovat vuosituhannen alusta vähentäneet alkoholin käyttöä. Nykyvitsaus on kannabis, jonka käyttö on lisääntynyt viime vuosina. Kannabiksen laillistaminen ei ole järkevää huumausaineen runsaiden haittojen vuoksi.

Nuorten pahoinvointiin ja syrjäytymiseen on puututtava koko maassa. Vanhempien lisäksi työssä on oltava mukana nuorisovaltuustot, nuorisotoimi, koulut ja kolmas sektori. Selvityksiä nuorten syrjäytymisestä ja sen ehkäisemisestä on olemassa. On aika siirtyä
sanoista tekoihin.


Kaarina Järvenpää, yleislääketieteen erikoislääkäri, Espoo
Johanna Värmälä, sairaanhoitaja (YAMK), erityisasiantuntija, Espoo