Siirry suoraan sisältöön

Sote-uudistusta on valmisteltava laaja-alaisesti

6.8.2020

Valtakunnallisesti on linjattu, että sote-uudistukseen liittyvä valmistelutyö tehdään virkamiestyönä ja toteutetaan kuntien virkamiehistä koostuvissa väliaikaisissa toimielimissä. Me Länsi-Uudenmaan kuntien sosiaali- ja terveysasioista päättävissä lautakunnissa vaikuttavat demarit haluamme myös kuntapäättäjät mukaan kunnissa tehtävään muutostyöhön, koska muutoksella on isot vaikutukset kuntiin.

Sote-uudistuksessa muodostetaan sote-maakunnan lisäksi tulevaisuuden kuntia, joten kuntapäättäjille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa oman kuntansa muokkaamiseen. Kuntapäättäjiä ei saa unohtaa, koska heidän tulee varmistaa, että kunnat pysyvät toimintakykyisinä jatkossakin.  

Kuntapäättäjien mukanaolo on tarpeen myös siksi, että iso osa kuntien verorahoituksesta siirretään valtiolle sote-maakuntien toiminnan rahoittamista varten. Muutos vähentää kunnissa käytettävissä olevia määrärahoja. Kuntien tulee taloudellisista muutoksista huolimatta varmistaa muun muassa varhaiskasvatuksen ja opetustoimen palvelujen järjestäminen, joten kaikki kunnan toimialat on otettava huomioon.

Laaja-alaisessa valmistelussa on huomioitava, että sote-uudistus siirtää jopa puolet kuntatyöntekijöistä sote-maakunnan palvelukseen. Näin ollen myös työntekijät tulee ottaa mukaan sote-uudistuksen valmisteluun. Työntekijöiden huomioiminen vaikuttaa jopa muutoksessa onnistumiseen, koska he tekevät muutoksen. Jatkossa laaja-alaisen valmistelun tulee koskea myös asukkaita, joiden on päästävä vaikuttamaan tulevaisuuden kunnan muodostamiseen.  

Johanna Värmälä (sd.) ja Olli Lehtonen (sd.), Espoo

Katrin Järvinen (sd.), Hanko

Jukka Tammi (sd.), Kirkkonummi

Maaret Laine (sd.), Lohja

Keijo Tarnanen (sd.), Siuntio

Petra Baarman (sd.), Frank Holmlund (sd.) ja Arthur Snellman (sd.), Raasepori