Siirry suoraan sisältöön

Henkilöstö huomioitava paremmin hyvinvointialueiden päätöksenteossa

Vuoden vaihteessa sote- ja pelastustoimen palvelut siirtyvät kuntien vastuulta hyvinvointialueille. Historiallinen uudistus ei muuta heti merkittävästi asukkaiden elämää ja palveluita, mutta myllertää alueellamme 9000 työntekijän arkea, sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen työntekijöiden siirtyessä nykyiseltä kuntatyönantajaltaan hyvinvointialueen työntekijöiksi. 

Hyvinvointialueen tulee olla reilu työnantaja, joka edistää arjessa ja päätöksenteossa työntekijöiden saatavuutta, työssä jaksamista ja pysymistä. Työntekijöillä on oltava mahdollisuus osallistua oman työnsä suunnitteluun ja kehittämiseen. Sillä on vaikutusta henkilöstön ja siten myös palvelujen saatavuuteen. 

Henkilöstö on tärkein voimavara ja konkreettinen palveluidemme toteuttaja. Tällä hetkellä henkilöstöasioiden käsittely toteutuu kuitenkin vain minimissään Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen päätöksenteossa. Aluehallitus vastaa henkilöstöpolitiikasta. Palvelut ja resurssit -lautakunta seuraa ja arvioi henkilöstön saatavuutta ja ohjaa henkilöstöpolitiikan strategisten linjausten valmistelua. Palvelualuejohtajat vastaavat palvelualueensa henkilöstön osaamisen kehittämisestä, työnjaosta ja yhteistyöstä. Tämä jako pirstaloi osaltaan henkilöstön asioista huolehtimista.

Toimielimillä ei ole mahdollisuutta keskittyä vain henkilöstöasioihin, joita varten tarvitaan henkilöstöjaosto. Se parantaa aluehallituksen mahdollisuutta huolehtia muista tärkeistä asioista sekä vahvistaa henkilöstöpoliittisten asioiden valmistelua ja päätöksentekoa. Henkilöstöjaostossa vaikutetaan aktiivisesti ajankohtaisiin henkilöstöä koskeviin asioihin ja kehitettäisiin henkilöstöpoliittisia asioita. Henkilöstöjaoston tehtävä on myös merkittävien henkilöstöä koskevien ohjelmien ja periaatteiden linjaaminen. Henkilöstöohjelma toimii hyvinvointialueen henkilöstöä koskevana strategisena ohjauskirjana.  

Henkilöstöjaosto on jo toiminnassa asukasluvultaan pienemmillä hyvinvointialueilla ja suuremmalla Pirkanmaan hyvinvointialueella. Henkilöstöjaostoa on kannatettu yli puoluerajojen. Henkilöstöjaosto tukee myös hyväksymäämme hyvinvointialuestrategiaa: ”Teemme yhdessä hyvinvoivan ja halutun työyhteisön”.

Osassa Länsi-Uudenmaan kunnista on luottamushenkilöiden toimielin, jossa keskitytään työnantajapoliittisten näkemyksien muodostamiseen. Jotta kyseinen hyvä toimintamalli jatkuisi, on tärkeää saada läntiselle Uudellemaalle henkilöstöjaosto.

Johanna Värmälä (sd.), Espoo, aluevaltuutettu, aluehallituksen varajäsen

Eeva Hiila (sd.), Vihti, aluevaltuutettu, tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan puheenjohtaja

Sini Felipe (sd.), Kirkkonummi, aluevaltuutettu, palvelut ja resurssit-lautakunnan jäsen