Jokaisesta on huolehdittava!

Olen vaikuttanut 20 vuotta Espoon kaupunginvaltuustossa ja sosiaali- ja terveyslautakunnassa, joissa olen edistänyt yhdessä muiden luottamushenkilöiden
kanssa muun muassa nuorten, vanhusten, vammaisten ja omaishoitajien asioita. Haluaisin edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä palveluiden saamista jatkossakin. Siksi olen ehdokkaana kuntavaaleissa keväällä 2021.

Johanna Värmälä

Päätöksien on edistettävä ihmisten hyvinvointia

Ihmisten hyvinvointi on tärkeämpää kuin yrityksen voitontavoittelu. Sen varmistamiseksi tarvitaan toimivia julkisia palveluja, joita yksityiset palvelujen tuottajat voivat täydentää. Kun palvelut toimivat, jokainen, joka tarvitsee palveluja, saa niitä oikea-aikaisesti ja tarpeiden mukaisesti.

Terveyspalvelut eivät ole voitontavoittelua varten

Toimivilla kunnallisilla terveysasemapalveluilla vähennetään terveyseroja ja lisätään ihmisten hyvinvointia. Jos palveluja on ulkoistettu, niitä tulee valvoa nykyistä perusteellisemmin varmistaen laadukkaat palvelut.

Diabeetikoille on oltava erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyöllä välimaaston palveluja, joilla parannetaan mm. diabeetikoiden hyvinvointia.

Vanhuspalvelut eivät ole kaupan

Hoito- ja hoiva-alan työkokemuksen ja vanhuspalvelujen määrärahojen puolesta käytyjen taistelujen perusteella voin todeta, että vanhuspalveluja tulee kehittää edelleen. Lisäksi vanhuspalvelujen valvontaa tulee parantaa valtakunnallisesti, ja vanhuspalvelujen hinnat pitää saada tolkullisiksi.

Lapsiperheiden ja ikäihmisten köyhyyttä on ehkäistävä

Monessa kunnassa ehkäistään lasten ja nuorten mielenterveysongelmia torjumalla lapsiperheköyhyyttä. Lapsiperheköyhyyden ehkäisemisen lisäksi on ehkäistävä ikäihmisten köyhyyttä.

Yksinhuoltajien ja maahanmuuttajien mahdollisuutta tehdä töitä edistetään mm. oppisopimuskoulutuksen avulla. Kaikkia, myös vammaisia koskee se, että työstä saatavan palkan tulee olla sellainen, että sillä tulee toimeen.

Päätöksenteossa on käytettävä nykyistä useammin ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia.

Hyvä elämä kuuluu jokaiselle!