Siirry suoraan sisältöön

Hoitajille pääsyä tulee seurata

Valmiuslaki vaikuttaa vuoden sisällä toistamiseen kiireettömään hoidon hoitotakuun noudattamiseen. Normaalitilanteessa yhteydensaantia ja hoitoon pääsyä seurataan. Terveysasemilta saadaan tietoja siitä, kuinka kauan kestää päästä kiireettömässä asiassa lääkärin vastaanotolle. Hammashoidosta julkaistaan hammaslääkärille ja suuhygienistille pääsyyn liittyviä tietoja. Jatkossa myös terveysasemien sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien vastaanotoille pääsystä tulisi saada seurantatietoja.

Hoitajat osallistuvat moniammatilliseen työhön, ja heidän tehtäviinsä kuuluu muun muassa pitkäaikaissairaiden suunnitelmallisen hoidon edistäminen. Siinä tärkeinä ”työkaluina” ovat hoitosuunnitelmat, jotka on tehtävä lain perusteella. Valitettavasti hoitosuunnitelmien tekemiseen liittyvien tietojen saamisessa on kuitenkin ollut ongelmia jo pitkään. Tietoja tarvitaan päätöksenteossa muun muassa siksi, että niistä ilmenee, miten asiakkaat saavat hoitoa ja mitkä ovat hoitajien ja lääkäreiden mahdollisuudet tehdä työtänsä.

Suunnitelmallista hoitoa edistetään siis hoitosuunnitelman tekemisellä. Asiakasmaksut voivat kuitenkin hankaloittaa hoitoon hakeutumista. Onneksi eduskunta on uudistanut asiakasmaksulakia, joten perusterveydenhuollon hoitajavastaanotot ovat maksuttomia kaikkialla heinäkuun alusta alkaen. Terveysasemien hoitajilla käynneistä ei ole peritty maksua Espoossa. Tosin virkamiehet esittivät maksun käyttöönottoa vuonna 2016. Maksu estettiin meidän demareiden johdolla, kun olin sote-lautakunnan puheenjohtaja.

Koska hoitajakäyntien maksut eivät ole enää jatkossa uhkana, pitäisi nyt edistää hoitajien kiireettömille vastaanotoille pääsyn seurantaa. Se olisi yksi tapa osoittaa heidän työnsä tärkeys. Valtakunnallista ohjeistusta odotellessa seuranta voidaan huomioida kaupungin toiminnassa, joten tein siitä esityksen valtuustoseminaarissa.

Johanna Värmälä (sd.)
Kaupunginvaltuutettu
Sosiaali- ja terveyslautakunnan 2. vpj.