Siirry suoraan sisältöön

Espoossa on ryhdistäydyttävä kotihoidon pysäköinnin parantamiseksi

11.11.2020

Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa kotihoidon työntekijöiden pysäköinnin helpottamisen, joten myös Espoossa on ryhdistäydyttävä tilanteen parantamiseksi. Muutoksen aikaansaaminen Espoon kaupungin toiminnassa on nyt kiinni rahasta ja tahdosta.

Pitkäaikaiseen ongelmaan on jo reagoitu esimerkiksi joissain talonyhtiöissä, mistä iso kiitos teille kaikille asiaa edistäneille. Toimenpiteet ovat olleet tarpeen, koska on kohtuutonta, että kotihoidon työntekijöiden työaikaa kuluu pysäköintipaikan etsimiseen.

Pysäköintiasia on ollut esillä myös päätöksenteossa. Vuosina 2007 ja 2016 Espoossa tehdyissä valtuustokysymyksien vastauksissa todettiin, että silloin voimassa ollut tieliikennelainsäädäntö ei mahdollista pysäköintilupien myöntämistä kotihoidolle, mikäli pysäköintiluvalla tarkoitetaan mahdollisuutta poiketa pysäköintiä koskevista määräyksistä, rajoituksista tai kielloista. Lisäksi ongelmaan puututtiin eduskunnassa, missä kansanedustaja Maria Guzenina (sd.) teki asiaan liittyvän lakialoitteen. Edelleen nykyisen hallituksen aikana ministeri Harakka otti asian hoitaakseen, minkä myötä eduskunta hyväksyi keväällä lakimuutoksen, joka helpottaa kotihoidon ja vastaavien kotiin tuotavien palvelujen työntekijöiden pysäköintiä.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan nykyiset säännökset mahdollistavat kotihoitajien ja vastaavia palveluja tuottavien työntekijöiden ajoneuvojen pysäköinnin muun muassa ilman aikarajaa ja maksua kunnan katuverkon pysäköintipaikoilla. Näillä linjauksilla on iso merkitys työntekijöille, koska he ovat joutuneet maksamaan itse työajalla tulleita pysäköintivirhemaksuja.

Uudistettu tieliikennelaki astui voimaan 1.6.2020, ja sen myötä kunnat voivat halutessaan myöntää pysäköintiä helpottavia tunnuksia kotihoidon työntekijöille. Kyseiset tunnukset tulee ottaa vihdoin käyttöön Espoossakin.  

Johanna Värmälä (sd.)

Espoon kaupunginvaltuutettu,

sosiaali- ja terveyslautakunnan 2.vpj.