Eduskuntavaaliehdokas Johanna Värmälä (SDP)

Johanna Värmälä on SDP:n eduskuntavaaliehdokkaana Uudellamaalla vuoden 2023 eduskuntavaaleissa. Koulutukseltaan hän on hallintotieteiden maisteri ja sairaanhoitaja (YAMK). Hän on erityisasiantuntijana Julkisten ja hyvinvointialojen liitto ry:ssä. 
Värmälä on ollut yli 20 vuotta kuntapolitiikassa Espoossa ja vuoden 2022 keväästä alkaen myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen päätöksenteossa. Hän toimisi eduskunnassa mm. ikäihmisten hyvinvoinnin tukemiseksi ja nuorten työllistymisen edistämiseksi. Lisäksi hän parantaisi julkisten palvelujen merkityksen ymmärtämistä.  
Seuraavalla hallituskaudella tullaan varmasti keskustelemaan julkisten palvelujen merkityksestä. Värmälä siis puolustaisi jatkossakin julkisen sektorin palveluja, joissa työskentelee useita eri alojen ammattilaisia. Heidän työstään muodostuu parhaimmillaan eheä palvelukokonaisuus, joka parantaa palvelujen sujuvuutta, niiden taloudellisuutta ja työntekijöiden mahdollisuutta tehdä työtänsä. 

Vaaliteemat

1. Ikäihmisten ja vammaisten on saatava tarvitsemansa palvelut
Tulevan eduskunnan tehtävänä on edistää ikäihmisten ja vammaisten asioita. Korjattavaa on esimerkiksi kuljetuspalveluissa. Lisäksi haluan parantaa ikäihmisten kotona asumisen tukimuotoja. Siihen on mahdollisuus hyvinvointialueiden ja valtion yhteistyön myötä.
2. Nuorten työllistymistä on edistettävä
Haluan edistää erityisesti nuorten työllistymistä, sillä edelleen valitettavan moni jää esimerkiksi ilman kesätyöpaikkaa. Nuorilla on paljon osaamista, jota he voisivat hyödyntää jopa kevytyrittäjinä. Nuorten työllistymiseen liittyvien asioiden huomioimista kunnissa edistää se, että työvoimapalvelut ovat jatkossa kuntien vastuulla.
3. Julkisten palvelujen houkuttelevuutta on parannettava
Puolustan jatkossakin julkisen sektorin palveluja, joissa työskentelee useiden eri alojen ammattilaisia. Heidän työstään muodostuu parhaimmillaan eheä palvelukokonaisuus, joka parantaa palvelujen sujuvuutta ja taloudellisuutta sekä työntekijöiden mahdollisuutta tehdä työtänsä. Myös työntekijöiden jaksamisesta on huolehdittava.