Siirry suoraan sisältöön

Asukkaiden tulee saada tarvitsemansa sosiaali- ja kriisipalvelut

11.3.2019

Espoon kaupunki on tuottanut sosiaali- ja kriisipäivystyksen palvelut kaikkiin Länsi-Uudenmaan kuntiin, kuten myös Lohjalle, tämän vuoden alusta. Lohjan kaupungin työntekijä on tarvittaessa sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijän työparina. Mikäli asukkaat saavat sosiaali- ja kriisipäivystyksen palveluja aikaisempaa kattavammin, yhteistyö on juuri niin hyvää, kun sen toivotaan olevan.

Sosiaali- ja kriisipäivystys on tärkeä palvelu tilanteissa, joissa on huolta lapsesta, aikuisesta, vanhuksesta tai perheestä. Päivystyspalveluilla myös tuetaan ihmisiä akuuteissa kriisitilanteissa, onnettomuuksissa tai esimerkiksi silloin, kun läheinen kuolee.

Sosiaali- ja kriisipäivystystoimintaa tulee kehittää edelleen. Lisäksi päivystyksessä esille tulleita asioita tulee käsitellä päätöksenteossa, koska esille tulleet ongelmat voivat kertoa laajemmasta ongelmasta esimerkiksi lapsiperheiden jaksamisessa. Toiminnasta tuleekin raportoida toimialalla ja sen lisäksi myös meille päättäjille.

Ylikunnallisessa yhteistyössä tarvitaan monenlaista yhteistyötä. Turvataksemme laadukkaat ja riittävät palvelut me kuntapäättäjät olemme pyytäneet sosiaali- ja kriisipäivystyksen toimintaan liittyviä seurantatietoja omissa kunnissamme. Siten voimme ottaa huomioon esille tulleet asiat lautakuntiemme työskentelyssä. Lisäksi on tärkeää, että asukkaat antavat palautetta, joka voi olla niin hyvää kuin huonoa.

Yhteistyöllä ja asiakaspalautteilla on siis merkitystä toimintojen kehittämisessä. Parhaimmillaan ne edistävät laadukkaiden ja kattavien sosiaali- ja kriisipäivytyspalvelujen tarjoamista.

Jaana Silander (sd.)
Lohjan sosiaali- ja terveyslautakunnan pj.


Johanna Värmälä (sd.)
Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan 2.vpj.